Politica de confidenţialitate se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: www.healthaidromania.ro

Denumirea operatorului de date cu caracter personal: HEALTH AID ROMANIA
Proprietarul website-ului www.healthaidromania.ro – HEALTH AID ROMANIA

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor şi ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate şi infrastructura IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementată o procedură internă care ne permite să descoperim, să notificăm şi să documentăm orice încălcare a securității în cel mai scurt timp posibil. Dacă descoperim o breşă de securitate în prelucrarea datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale. Veţi fi informat cu privire la breșa de securitate dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile şi libertăţile dumneavoastră.

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele personale. Acest lucru înseamnă că, la solicitarea dumneavoastră, noi vă vom confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale şi/sau vă vom furniza o copie cu aceste date.
 • Dreptul de a obţine rectificarea datelor personale inexacte.
 • Dreptul de a obţine restricţionarea procesării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
  • contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră personale prelucrate, doar cât timp efectuăm verificări cu privire la acurateţea acestora şi efectuăm actualizările necesare, daca este cazul;
  • prelucrarea datelor personale este nelegală şi vă opuneţi ştergerii datelor dumneavoastră personale,
  • nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării şi dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, sau
  • vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale, cât timp există un echilibru între interesul nostru legitim şi dreptul dumneavoastră de a solicita încetarea prelucrării.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la:

În cazul în care avem nevoie de mai multe informaţii din partea dumneavoastră sau avem dificultăţi în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dumneavoastră sau sunteţi nemulţumiţi de răspunsurile noastre, puteţi formula o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteţi să vă adresaţi instanțelor de judecată împotriva noastră sau a autorităţii de supraveghere.

Dacă ne decidem să modificăm prezenta politică de confidenţialitate pentru a proteja mai bine drepturile şi datele dumneavoastră personale, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta. Nicio modificare a politicii de confidenţialitate nu vă va reduce drepturile fără consimţământul dumneavoastră.

Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dumneavoastră personale şi că ne-ati acordat timpul necesar pentru a citi politica noastră de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi dacă mai aveţi orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale şi modul în care le prelucrăm.

Echipa HEALTH AID ROMANIA